บริษัท ไทย ชีพรอน จำกัด

111/11 หมู่ 2 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0145553001438

โทรศัพท์ : 035-740-710  มือถือ : 097-242-9070 โทรสาร : 035-740-711

ฝ่ายขาย ติดต่อ คุณเนื้อทอง
ฝ่ายจัดซื้อ ติดต่อ คุณรัชนีกรณ์
ฝ่าย ISO ติดต่อ คุณฐานิดา